Báo cáo tài chính kiểm toán bán niên 2017. Công ty cổ phần công trình 6 Công ty cổ phần công trình 6 công bố Báo cáo tài chính bán niên năm 2017. Cổ đông, nhà đầu tư quan tâm xem file đính kèm :
Thông báomời họp và tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông năm 2017. Công ty công trình 6 công bố thông báo mời họp và tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông năm 2017. Cổ đông , Nhà đầu tư quan tâm xem file đính kèm:
Giới thiệu về Công ty cổ phần công trình 6 Được thành lập tháng 3 năm 1956, tiền thân là đội đại tu đường thuộc tổng cục đường sắt Việt nam. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, các thế hệ cán bộ công nhân viên công ty đã nối tiếp nhau viết lên những trang sử rất đỗi tự hào.